personvernerklaring.jpg

Personvernerklæring

Ønsker du å komme i kontakt med vår personvernansvarlig kan du henvende deg til adressen beskrevet til høyre.

Dynamic AS lagrer og bruker bare personopplysninger som er nødvendig for å kunne levere relevante varer og tjenester. Vi begrenser omfang og bruk til det mest nødvendige, uten at det går utover produktet og opplevelsen vi ønsker å levere. Du kan be om innsyn i opplysningene vi har om deg, eller be om å få de slettet. Så lenge du ikke har et aktivt kundeforhold eller vi er pålagt å lagre informasjonen av andre årsaker vil vi etterkomme ditt ønske så fort dette er praktisk mulig.

Når du registrerer deg i et av våre systemer samler vi navn, adresse, e-post og mobilnummer. Vi bruker denne informasjonen og oppretter en profil til deg i relevante systemer. I disse systemet bruker vi informasjonen for å sende regning, registrere betaling, gi deg relevante tilganger til løsninger, tilgang til “Mine sider”. Dersom du gir oss ditt samtykke vil vi gi deg relevant informasjon. Du må aktivt godta det, og du kan når som helst velge å ikke motta noen informasjon fra oss.

Personopplysninger er beskyttet i systemene våre. Data er beskyttet med innlogging og tiltak for å begrense innsyn. All aktivitet i våre systemer loggføres. Systemleverandør og innfordringspartner har nødvendig tilgang i systemene og til deler av informasjonen som ligger der. Dette er strengt regulert gjennom avtaler vi har med dem. Vi vil aldri gi din informasjon til andre.

Når du registrerer deg hos oss vil vi lagre informasjonen så lenge du er kunde og dette er relevant. Dersom du kjøper en tjeneste vil vi av regnskapsmessige årsaker lagre noen personopplysninger i fem år etter at tjenesten opphører. Uidentifiserbar data som notater, firmainformasjon, produkter du har benyttet osv kan beholdes utover 5 år. Etter 5 år slettes alle personopplysninger permanent. Vi benytter kun digitale avtaler.

Du kan når som helst be om at vi sletter dine personopplysninger. Så lenge du ikke har et aktivt kundeforhold, ubetalte regninger eller vi er pålagt å lagre informasjonen av andre årsaker vil vi etterkomme ønske så fort vi kan.

 

Kontaktinfo

Are H Vestrum
gdpr@dynamic.as