Dynamic Purchase

20190415-01.jpg

Støtte i hele anskaffelsesprosessen

En vellykket anskaffelse

En vellykket anskaffelse er ofte resultatet av en ryddig anskaffelsesprosess.  Ofte er det tidkrevende å stille de riktige kravene og finne den rette leverandøren og løsningen.

Vi har laget Dynamic Purchase for å effektivisere prosessen fra utarbeidelse av kravspesifikasjon, forespørsel, dialog med tilbydere, evaluering, forhandlinger og kontrakt. Hele jobben gjøres i nettleseren.

Bygg på andres erfaringer

Fundamentet i Dynamic Purchase er en kravdatabase med krav fra flere bransjer og mange tidligere anskaffelser. Kravene er kategorisert etter type anskaffelse, og danner grunnlaget når du starter din prosess.

“Rett ut av boksen“ får du altså et utkast til en kravspesifikasjon med velprøvde og gjennomarbeidede krav.

Funksjoner

  • Prosessoppfølging/fremdrifts-styring
  • Utarbeidelse av kravspesifikasjon
  • Maler for utlysning og avtaler
  • Utsendelseverkstøy
  • Web-basert utlysingsside
  • Evalueringsverktøy
  • Forhandlingsstøtte