Foto: Einar Horsberg

Foto: Einar Horsberg

Det er IKT grunn til panikk!

Utfordringene

IKT-ledelsen i en bedrift blir stadig utfordret til å sette i gang tiltak for å forbedre og forenkle systemene man besitter - eller skifte de ut til fordel for nye.

Å kjøre disse prosjektene på en forsvarlig måte, samtidig som man har god kontroll på både kostnader, fremdrift og endringer, er vanskelig.

Hva vi kan tilby

Vi har solid fagforankret kompetanse, både med høyere utdanning og ulike sertifiseringer som PMP og Scrum. Hver av oss har også mer enn 10 års erfaring som rådgivere og prosjektledere fra både offentlig, privat og frivillig sektor.

Vi bruker mye tid på å holde oss godt orientert om nye trender, metoder og verktøy. Det gjør oss i stand til å gi deg gode råd før du må ta dine beslutninger.

Kort sagt - vi gjør det enklere å fatte de rette beslutningene på IT-siden!

Noen referanser

  • Entra ASA
  • ÅF Norge
  • Sarpsborg 08
  • Ungt Entreprenørskap
  • Western Bulk