Foto: Einar Horsberg

Foto: Einar Horsberg

Ansikt til ansikt eller individuell samarbeidspartner?

Ansikt til ansikt

Som verktøy er IKT sentralt, men fortsatt er mennesket en avgjørende faktor for å kunne utnytte teknologiske verktøy og løsninger.

Samspillet mellom disse to faktorene, IKT og mennesker, har gitt oss inspirasjon til å jobbe med ATA - "ansikt-til-ansikt".

Ved hjelp av sertifiserte senior-coacher, masse erfaring og gode verktøy/metoder kan vi bidra til at dine egne og organisasjonens resultater optimaliseres.

Hva vi kan tilby

Vi kan tilby rådgivning/coaching innenfor områdene: 

  • Hvordan sette sammen det beste "teamet"
  • Hvordan rekruttere og utvikle de beste team-deltagerne
  • Hvordan utvikle deg som leder i en teknologisk hverdag
  • Hvordan bli mer effektiv og få ting unna
  • Hvordan bli bevisst egen væremåte i lederrollen

 

Mer informasjon

Se egne hjemmesider for mer utdypende informasjon: